Vuurwerk

WE HEBBEN EEN WINNAAR...
De winnaar van onze lenteactie is bekend! Onze klant Dhr. Kristof Vanhengel mag ons telefonisch contacteren om afspraken te maken aangaande zijn keuze van restaurant en overhandiging van deze mooie prijs. Proficiat, Kristof, en tot binnenkort!
Ook dank aan alle deelnemers en alvast veel succes bij een volgende actie van Banden Genk.

 

deze actie is beëindigd - deze actie is beëindigd - deze actie is beëindigd - deze actie is beëindigd - deze actie is beëindigd 
 

Facebook Logo 4

 

DEZE ACTIE LIEP TOT 31/05/2018. PROFICIAT AAN ONZE WINNAAR!

 

Neem NU deel aan onze facebook-wedstrijd!

 

Check in en win een etentje voor twee!*

Afbeelding4 2
1.Ga naar de officiële facebookpagina van Banden Genk
2.Check in
3.Beantwoord de vraag

Deze actie loopt van 03/04/2018 tot en met 31/05/2018. De winnaar wordt begin juni bekend gemaakt.

Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt u het wedstrijdreglement. Dit kan u hierna raadplegen.

De prijs omvat een etentje voor twee personen (aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en een fles wijn) in één van de volgende restaurants:

Afb1 2
Afb2 2
Afb5 2

Wedstrijdvoorwaarden

Dit zijn de officiële wedstrijdvoorwaarden voor de Facebook wedstrijd van Banden Genk. Door deel te nemen aan de wedstrijd ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 

1. Organisator

Deze wedstrijd is georganiseerd door:

Banden Genk

Onderdeel van CL Tyres bvba

Geleenlaan 38

BE - 3600 Genk

Ondernemingsnummer 0541.336.313

 

2. Wie kan deelnemen?

Deelnemers moeten minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben en in Nederland of België wonen. Ben je jonger dan 18 jaar, zorg dan dat je toestemming hebt van een wettelijk vertegenwoordiger.

Medewerkers van Banden Genk/CL Tyres bvba en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

 

3. Hoe doe je mee?

Je kunt deelnemen aan de wedstrijd via de officiële Facebook pagina van Banden Genk https://www.facebook.com/bandengenk. Door jezelf hier in te checken en vervolgens de vraag te beantwoorden, ding je automatisch mee naar de prijs.

De wedstrijd loopt van dinsdag 3 april 2018 tot en met donderdag 31 mei 2018.

De deelnemer kan enkel gedurende de actieperiode deelnemen aan de actie en uitsluitend op de hierboven beschreven wijze. Indien de deelnemer niet tijdig, te vroeg of niet op de voorgeschreven wijze deelneemt, wordt hij uitgesloten van deelname.

 

4. De winnaar

De winnaar is diegene die met zijn/haar antwoord op de vraag, het juiste antwoord het dichtst benadert. In geval van ex-aequo wordt de winnaar bepaald door lottrekking. Hij/zij zal via de Facebookpagina van Banden Genk bekend worden gemaakt. Verliezers worden niet op de hoogte gebracht.

De winnaar dient Banden Genk te contacteren om verdere afspraken te maken rond de overhandiging van de prijs.

Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 

5. De prijs

De prijs bestaat uit een etentje voor twee personen bij restaurant/frituur Snack-Inn te Genk of Le Gourmand te Bilzen of Anjo te Hoeselt en houdt in: aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en een fles wijn.

De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld.

Banden Genk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten, aanvullende uitgaven die de deelnemer zou moeten maken in verband met het uitkeren of gebruik van de prijs.

 

6. Persoonsgegevens

Deelnemers dragen hun gegevens niet over aan Facebook maar alleen aan Banden Genk/CL Tyres bvba.

Je  persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt door Banden Genk/CL Tyres bvba, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Je persoonsgegevens zullen zeker niet worden verkocht of aan andere partijen worden gegeven.

Deelnemers aanvaarden door hun deelname aan de wedstrijd dat hun naam gepubliceerd kan worden door de organisator, alsook hun identificatie als deelnemer en/of als winnaar van de wedstrijd. Zij aanvaarden eveneens dat hun foto gepubliceerd kan worden op de websites van de organisator of met de organisator verbonden ondernemingen.

 

7. Rechten en verantwoordelijkheden

Elke deelnemer met eenzelfde facebookprofiel, e-mailadres, naam of telefoonnummer mag meerdere keren deelnemen, maar kan slechts 1 prijs winnen.

Banden Genk/CL Tyres bvba heeft het recht deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten wanneer er sprake is van vals spelen, het plaatsen van ongepaste foto’s, misbruik en/of bedrog, of het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan handelingen die op enige wijze dit reglement of enige wettelijke bepaling schenden.

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement, de ethische codes die gelden op het internet en de in België geldende relevante wetgeving integraal aanvaardt. De deelname aan de wedstrijd impliceert eveneens dat de deelnemer de aard en de beperkingen van het internet kent en aanvaardt, meer bepaald de technische prestaties, de responstijden bij het bezoeken van de website www.facebook.com, de mogelijke onbeschikbaarheid van deze website, het aanvragen en doorsturen van gegevens, het risico dat de verbinding wordt verbroken en, meer algemeen, de risico’s die met elke internetverbinding en overdracht van gegevens gepaard gaan, inclusief eventueel verlies of misbruik van gegevens en de risico’s op virusbesmetting. Elke deelnemer moet de nodige maatregelen treffen om zijn software en/of gegevens die op zijn computer zijn opgeslagen, te beschermen. De verbinding met de website www.facebook.com en de deelname aan de wedstrijd door de deelnemers gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die Banden Genk in dit verband neemt. De deelnemer wordt geacht de inhoud van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

 

Facebook kan op geen enkele wijze geassocieerd worden met de actie. Facebook voert deze op geen enkele wijze uit en ondersteunt deze actie niet. Facebook kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele geschillen en/of problemen.